Проекти

Towards the future – Изследване потенциала и възможностите за използване на възобновяеми енергийни източници

Главната цел на проекта "TOWARDS THE FUTURE" – Изследване потенциала и възможностите за използване на възобновяеми енергийни източници” в граничния регион е подобряване на качеството на живот на жителите на Югоизточния планов регион на Р. Македония и…

Създаване на трансгранична мрежа от общинските съвети в трансграничния регион MC-NET

Общата цел на проекта е повишаване капацитета на общинските съветници от трансграничния регион чрез насърчаване на партньорството, използване на информационни и комуникационни технологии, пренос на знания и обмяна на опит и добри практики. Специфичните цели на проекта…

Ефективно използване на слънчевата енергия за по-добро бъдеще - SP-FUTURE

Проектът е партньорски. Той ще бъде реализиран съвместно с община Петрич, Центъра за развитие на Югоизточния планов регион на Македония и община Струмица. Целта е в трансграничния регион да се постигне устойчивост чрез намаляване замърсяването на околната…

Устойчива мобилност по най-новия ЕвроВело маршрут, Пътят на желязната завеса - Iron Curtain Trail

Целта на проекта е да подобри достъпността и условията за велосипеден транспорт в Югоизточна Европа, чрез изграждане на маршрут, свързващ страните в региона. Изпълнението на проекта ще засегне изграждането на инфраструктура, осъществяваща връзката между велосипедния и другите…

Създаване на трансгранична мрежа между общинските експерти по проекти и програми в трансграничния регион - PM-NET

Общата цел на проекта е насърчаване на интеграцията на местно и регионално ниво в трансграничния регион чрез използване на информационни технологии и пренос на знания. Специфичните цели на проекта са: изграждане на трансгранична мрежа за обмен на…

Балкански Велосипеден път - BVT-13

Целта на проект „Балкански велосипеден маршрут” е да се създадат предпоставки за развите на велосипедния туризъм в трансграничния регион. В рамките на проектното предложение ще се създаде мрежа за развитие и популяризиране на велосипедния туризъм; ще се…

Техническа помощ за подготовка на проекти по ОП "България - Гърция"

Целта на проекта е да се окаже техническа подкрепа за разработване на проектни идеи и осъществяване на предпроектни проучвания по работни проекти по ОП "България - Гърция" 2009 - 2013 г. Донор на проекта: Министерство на регионалното…

Междуобщинско сътрудничество

Главните цели на форума са обмен на опит и добри практики за междуобщинско сътрудничество, разработка и осъшествяване на общи проекти; политики и практики за изграждане на организационен и експертен капацитет на местно ниво за ефективно усвояване на…

Цялостен план за развитие, насърчаване и оползотворяване на туристическите ресурси на области Драма – Кавала – Ксанти от Гърция и Благоевград – Смолян от България

Проектът „Цялостен план за развитие, насърчаване и оползотворяване на туристическите ресурси на области Драма – Кавала – Ксанти от Гърция и Благоевград – Смолян от България” цели развитие на общия туристически потенциал на трансграничния регион. Планираните по…

Регенерацията - шанс за устойчиво развитие на българските общини

Целта на проекта е да бъдат подготвени проекти за финансиране от структурните фондове на ЕС с участието на всички заинтересовани страни и с помощта на български, британски и швейцарски експерти. Пилотни общини са Симитли и Кресна, като…