Проекти

Европейска мрежа на жените-кметове за равни възможности в обществения живот - POWER

В Европа жените са по-слабо представени на ръководни позиции в резултат на политически и социални пречки, както и културни стереотипи, които все още ограничават равновесието между половете. Проектът разглежда въпроса за равните възможности, като се започва от личностите и историите на жените кметове, които ръководят европейски градове.

Проектното предложение включва мрежа от градове, управлявани от жени кметове или заместник кметове като пример за насърчаване на участието на жените в политическия и социален живот. Чрез техните истории и преживявания, жените кметовете ще насърчат политическото участие и обсъждане на тези въпроси, които представляват пречка в днешния живот, например разликата в заплащането между половете, обезценяване на женските професии, съвместяването на семейния и професионалния живот и др. . В проектът участие ще вземат граждани, които чрез събиране на истории за успехи и неуспехи от всекидневния опит ще разкажат на реалното състояние на равните възможности в Европа.

Всички партньори ще участват чрез техните администрации, както и всички културни, научни, социални или институционални мрежи. Чрез организирането на местни събития (срещи, посещения, дискусии, семинари) ще бъде създадена кръгла маса между жените представители и гражданството, за да се отразят политическите и социални ситуации.

Донор на проекта:Програма „Европа за гражданите“

Стойност:150 000 EUR  

Период:01.11.2014 - 31.10.2016

 

POWER - report for all events / Описание на проведените събития по проекта

www: https://www.facebook.com/Power-European-Network-of-Woman-Mayors-806683722742921/