Гасене на горски пожар, издирване и оказване на помощ на пострадали – практическо обучение 

СЮЗО проведе третия обучителен модул по проект „Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари“

В рамките на два дни, доброволци от Югозападна България и професионални пожарникари от Югоизточната част на Северна Македония бяха на обучение в гр. Банско

Вторият обучителен модул за общинските доброволни формирования по проект „Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари“ премина при голям интерес

СЮЗО подготвя втория обучителен модул за общинските доброволни формирования

Модулите с обучения са част от дейностите по проект „Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари“ В рамките на два дни, доброволци от Югозападна България и професионални пожарникари от Югоизточната част на Северна Македония, ще се подготвят не само теоретично,…

СЮЗО стартира обучителната програма за общинските доброволни формирования

Предстоят още 5 обучителни модула, част от дейностите по проект „Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари“

Трета партньорска среща на екипа по проект „Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари“ в гр. Сандански

Екипът на проект „Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари“ съфинансиран от ЕС чрез ИНТЕРЕГ – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество Р. България – Р. Северна Македония проведе третата си партньорска среща в гр. Сандански. Проектните партньори обсъдиха и определиха…

Социалните, културни, екологични и граждански дейности – акцент в успешна европейска партньорска среща на СЮЗО 

Успешно приключи партньорската среща по проект „Изграждане на партньорства за демократична Европа - BRIDGE”, финансиран по Програма „Европа за гражданите“, на която Сдружение на Югозападните общини беше домакин. Основната цел на този проект е да насърчава трансграничното социално сближаване и…

СЮЗО провежда информационна кампания за насърчаване на доброволчеството

Проектът "Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари"

На Общо събрание СЮЗО избра ново ръководство

На свое заседание, Общото събрание на Сдружение на Югозападните общини избра ново ръководство. В състава на Управителния съвет влизат Атанас Стоянов - кмет на община Санднаски, който беше избран за Председател, Васко Стоилков - кмет на община Сливница, който беше…

Управителният съвет на СЮЗО свиква Общо събрание

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.21, ал.(1), т.1 от Устава, Управителният съвет на Сдружение на Югозападните общини свиква Общо събрание, което ще се проведе на 31.05.2022 г. /вторник/ от 11.00 ч. в зала 5 на община Благоевград, гр.…

More...