Предстоящо заседание на Общото събрание на СЮЗО

 Управителният съвет на Сдружение на Югозападните общини свиква Общо събрание

Проведени фокус групи по проект

Фокус групи по проект „Заедно с гражданите и бизнеса градим бъдещето на общината“ се проведоха на: 28.02.2023 г. бе проведена фокус група с представителите на структурите на гражданското общество. 01.03.2023 г. се проведе фокус група с представители на бизнес структурите…

Станете част от Трансграничната мрежа за превенция и реагиране на природни и екологични опасности

На Финалната конференция проведена от СЮЗО по проект "Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари", изпълнен с подкрепата на програмата за сътрудничество Интеррег ИПП България - Северна Македония 2014-2020, се подписа МЕМОРАНДУМ за създаване на мрежа за трансгранично партньорство за…

СЮЗО представи постигнатите резултати по проект "Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари”

Със заключителна конференция на 26.01.2023г. в Благоевград приключиха дейностите по проект "Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари”, съфинансиран от ЕС чрез Интеррег ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество Република България – Република Северна Македония 2014 – 2020. Участие в конференцията…

СЮЗО ще проведе финалната конференция по проект „Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари“

Сдружение на Югозападните общини организира финалната конференция по проект "Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари”, съфинансиран от ЕС чрез Интеррег ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество Република България – Република Северна Македония 2014 - 2020 CCI No 2014TC16I5CB006. Целта на…

Екипът по проект „Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари“ проведе четвъртата си среща

Проведе се среща на екипа по проект „Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари“ финансиран от програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Северна Македония 2014-2020, финансирана от Европейския съюз със средства по Инструмента за предприсъединителна помощ. Четвъртата…

Честит ден на ДОБРОволеца!

На днешната дата отбелязваме Международния ден на доброволеца. Той се чества за пръв път през 1985г. по инициатива на ООН, когато световната организация приканва правителствата и неправителствените организации във всички страни да изкажат уважението и благодарността си към доброволците и…

СЮЗО приключи при засилен интерес обучителните модули на общинските доброволни формирования в общините членове

Сдружение на Югозападните общини организира шест обучителни модула с цел повишаване професионалния капацитет на общинските доброволни формирования в общините членове и на противопожарните служби в Югоизточния планов регион на Република Северна Македония. Обучителните модули са част от проекта "Трансгранично сътрудничество…

Гасене на горски пожар, издирване и оказване на помощ на пострадали – практическо обучение 

СЮЗО проведе третия обучителен модул по проект „Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари“

В рамките на два дни, доброволци от Югозападна България и професионални пожарникари от Югоизточната част на Северна Македония бяха на обучение в гр. Банско

Вторият обучителен модул за общинските доброволни формирования по проект „Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари“ премина при голям интерес

More...