Проекти

Създаване на трансгранична мрежа между общинските експерти по проекти и програми в трансграничния регион - PM-NET

Общата цел на проекта е насърчаване на интеграцията на местно и регионално ниво в трансграничния регион чрез използване на информационни технологии и пренос на знания.

 

Специфичните цели на проекта са: изграждане на трансгранична мрежа за обмен на информация за проектите на общинско ниво и подобряване ефективността при управление на проекти чрез разработване и използване на специализиран софтуер.

 

Резултатите след реализирането на проект са: създадена трансгранична мрежа и информационен канал за разпространение на информация за проектите на общинско ниво; разработен софтуер за управление на общински проекти; разработена интернет платформа с база данни със съвместима информация за общинските проекти; подобрен капацитет на общинските експерти – участници в мрежата, за планиране, разработване и управление на партньорски проекти; създадени предпоставки за партньорство при разработване на бъдещи взаимоизгодни междуобщински и регионални проекти.

 

Донор на проекта: ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество България - Македония

Стойност: 60 326 Евро.

Период:05.2011 - 05.2012