Проекти

Устойчива мобилност по най-новия ЕвроВело маршрут, Пътят на желязната завеса - Iron Curtain Trail

Целта на проекта е да подобри достъпността и условията за велосипеден  транспорт в Югоизточна Европа, чрез изграждане на маршрут, свързващ страните в региона. Изпълнението на проекта ще засегне изграждането на инфраструктура, осъществяваща връзката между велосипедния и другите видове обществен транспорт; ще популяризира използването на велосипеди като метод за транспорт и туризъм; ще подпомогне обмяната на добри практики сред участници за развитие на вело туризма в региона.

 

СЮЗО ще анализира, планира и предложи подходящи решения за развитие на маршрута на територията на Югозападна България, като за изпълнението на конкретните дейности, ще бъдете своевременно информирани.

Проектът се реализирасъвместно с петнадесет международни партньора от девет страни – Австрия, България, Гърция, Унгария, Словакия, Словения, Хърватска, Македония и Сърбия. 

 

Донор на проекта:

Транснационална програма за сътрудничество "Югоизточна Европа" 2007-2013

 

Стойност: 1 403 441 евро.

Период:10.2012 - 10.2014

 

www: http://www.ict13.eu/