Сдружение на Югозападните общини възнамерява да възложи договор за доставка на

“Доставка на лични предпазни средства, защитно облекло и друго противопожарно оборудване и екипировка” - CB006.2.12.122-LP-Equipment

СЮЗО представи пред медиите стартиращ проект "Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари”

Сдружение на Югозападните общини ще оборудва и обучава доброволните формирования

Общо събрание - обява

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.21, ал.(1), т.1 от Устава, Управителният съвет на Сдружение на Югозападните общини свиква Общо събрание, което ще се проведе на 23.04.2021 г. /петък/ от 11.00 ч. в Заседателната зала на Парк-хотел „Пирин“, гр.…

На свое заседание Управителният съвет на СЮЗО изрази становище за отпадане на забраната за разпореждане със земите

Сдружение на Югозападните общини е за отпадане на мораториума за разпореждане със земите по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Сдружение на Югозападните общини проведе Общо събрание

Сдружение на Югозападните общини проведе Общо събрание

Сдружението избра и членове на управителните си органи.

Управителният съвет на СЮЗО свиква Общо събрание

Събранието ще се проведе на 26.06.2020 в гр. Благоевград

Проект на Сдружението с международно признание – AgriGo4Cities

Пример за успешен проект на програмата Дунав 2014-2020

Отлага се провеждането на Отчетно-изборно Общо събрание на СЮЗО

Уважаеми дами и господа делегати и заместник делегати в Общото събрание на СЮЗО,

Предизвикателството на Коронавируса

Уважаеми колеги и партньори, Във връзка с обявеното извънредно положение, екипът на СЮЗО предприема мерки за опазване както на собственото здраве, така и това на нашите колеги и партньори. Сдружението ограничава работния процес, като преминава в дистанционен режим на работа,…

Екипът на СЮЗО взе участие в съвместно информационно събитие по проект„Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво”

Екипът на СЮЗО взе участие в съвместно информационно събитие по проект „Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво” по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 в гр. Благоевград, България. В рамките на проект „Дейности…

More...