Екипът по проект „Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари“ проведе четвъртата си среща

Проведе се среща на екипа по проект „Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари“ финансиран от програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Северна Македония 2014-2020, финансирана от Европейския съюз със средства по Инструмента за предприсъединителна помощ. Четвъртата…

Честит ден на ДОБРОволеца!

На днешната дата отбелязваме Международния ден на доброволеца. Той се чества за пръв път през 1985г. по инициатива на ООН, когато световната организация приканва правителствата и неправителствените организации във всички страни да изкажат уважението и благодарността си към доброволците и…

СЮЗО приключи при засилен интерес обучителните модули на общинските доброволни формирования в общините членове

Сдружение на Югозападните общини организира шест обучителни модула с цел повишаване професионалния капацитет на общинските доброволни формирования в общините членове и на противопожарните служби в Югоизточния планов регион на Република Северна Македония. Обучителните модули са част от проекта "Трансгранично сътрудничество…

Гасене на горски пожар, издирване и оказване на помощ на пострадали – практическо обучение 

СЮЗО проведе третия обучителен модул по проект „Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари“

В рамките на два дни, доброволци от Югозападна България и професионални пожарникари от Югоизточната част на Северна Македония бяха на обучение в гр. Банско

Вторият обучителен модул за общинските доброволни формирования по проект „Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари“ премина при голям интерес

СЮЗО подготвя втория обучителен модул за общинските доброволни формирования

Модулите с обучения са част от дейностите по проект „Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари“ В рамките на два дни, доброволци от Югозападна България и професионални пожарникари от Югоизточната част на Северна Македония, ще се подготвят не само теоретично,…

СЮЗО стартира обучителната програма за общинските доброволни формирования

Предстоят още 5 обучителни модула, част от дейностите по проект „Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари“

Трета партньорска среща на екипа по проект „Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари“ в гр. Сандански

Екипът на проект „Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари“ съфинансиран от ЕС чрез ИНТЕРЕГ – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество Р. България – Р. Северна Македония проведе третата си партньорска среща в гр. Сандански. Проектните партньори обсъдиха и определиха…

Социалните, културни, екологични и граждански дейности – акцент в успешна европейска партньорска среща на СЮЗО 

Успешно приключи партньорската среща по проект „Изграждане на партньорства за демократична Европа - BRIDGE”, финансиран по Програма „Европа за гражданите“, на която Сдружение на Югозападните общини беше домакин. Основната цел на този проект е да насърчава трансграничното социално сближаване и…

More...