Честит Ден на българската община!

Сдружението на Югозападните общини има удоволствието да Ви поздрави по случай 12 октомври - Деня на българската община. Това е ден, на който можем да се поздравим с постигнатото и да си пожелаем нещо за бъдещето. Приемете нашата най-искрена благодарност…

Трета работна среща по проект POWER

Представители на Сдружение на Югозападните общини взеха участие в третата работна среща по проект "EuroPean NetwOrk of Woman Mayor's for Equal OppoRtunities in Citizens'Life - POWER", финансиран по програма Европа за гражданите. Събитието се състоя в гр. Лабин, Хърватска, от…

Покана за участие на втора кръгла маса по проект "TOWARDS THE FUTURE"

Имаме удоволствието да поканим по двама представители на целевите община /общински служители и представители на общински предприятия/ на втората кръгла маса по проект "TOWARDS THE FUTURE" – Изследване потенциала и възможностите за използване на възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион”,…

Покана за участие на кръгла маса по проект "TOWARDS THE FUTURE"

Имаме удоволствието да поканим по двама представители на целевите общини /общински служители и представители на общински предприятия/ на кръгла маса по проект "TOWARDS THE FUTURE" – Изследване потенциала и възможностите за използване на възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион”, съфинансиран…

Работна среща по прилагане на Комплексно административно обслужване

Във връзка с постъпили множество запитвания от страна на общини – членове на Сдружение на Югозападните общини за прилагане на комплексно административно обслужване, каним до трима представители на община на работна среща за дискутиране на проблемите, които срещат общините при…

Покана за Общо събрание

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.21, ал.(1), т.1 от Устава, Управителният съвет на Сдружение на Югозападните общини свиква Общо събрание, което ще се проведе на 21.05.2015 г. /четвъртък/ от 11.00 ч. в зала 5 на община Благоевград, гр.…

Втора работна среща по проект POWER

Представители на Сдружение на Югозападните общини взеха участие във втората работна среща по проект "EuroPean NetwOrk of Woman Mayor's for Equal OppoRtunities in Citizens'Life - POWER", финансиран по програма Европа за гражданите. Събитието се състоя в гр. Сиудад Реал, Испания,…

СДРУЖЕНИЕ НА ЮГОЗАПАДНИТЕ ОБЩИНИ КАТЕГОРИЧНО ПОДКРЕПЯ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ВТОРА КАБИНКОВА ВЪЖЕНА ЛИНИЯ В СКИ ЗОНА БАНСКО

В свое писмо до отговорните институции, Управителният съвет на Сдружение на Югозападните общини категорично заявява своята подкрепа за изграждане на втора кабинкова въжена линия в съществуващата ски-зона Банско, както и за нейното уплътняване. В писмото се изразява позиция, че развитието…

Заключителна конференция по проект „Създаване на мрежа на социални предприятия за прилагане на иновативни маркетингови стратегии”

Имаме удоволствието да поканим определените представители на целевите групи на заключителна конференция по проект „Създаване на мрежа на социални предприятия за прилагане на иновативни маркетингови стратегии”, изпълняван от Сдружение на Югозападните общини и финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси".…

Обучение за членовете на мрежа за социално предприемачество в Югозападна България

Сдружение на Югозападните общини изпълнява проект „Създаване на мрежа на социални предприятия за прилагане на иновативни маркетингови стратегии”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Общата цел на проекта е да се създадат предпоставки за въвеждане на иновативни модели за…

More...