Проекти

Ефективно използване на слънчевата енергия за по-добро бъдеще - SP-FUTURE

Проектът е партньорски. Той ще бъде реализиран съвместно с община Петрич, Центъра за развитие на Югоизточния планов регион на Македония и община Струмица.

Целта е в трансграничния регион да се постигне устойчивост чрез намаляване замърсяването на околната среда, като в две училища от трансграничния регион ще бъдат използвани възобновяеми енергийни източници.

Освен изграждането на фотоволтаични електрически централи в двете училища, в рамките на проекта са планирани и следните дейности: създаване на мрежа от учители в трансграничния регион, ангажирани с екологичната проблематика, обучения, разработване на програми и информационни кампании за намаляване на емисиите от въглерод, разработване на наръчник и уебсайт за използване на слънчевата енергия, провеждане на международен детски фестивал „Силата на слънцето”.

Донор на проекта: ИПП Програма заТрансгранично сътрудничество CCI 2007CB16IPO007България - Македония

Стойност: 432 492 Евро.

Период: 07.2012 - 07.2014