Проекти

„Изграждане на партньорства за демократична Европа – BRIDGE“

Проектът включва пет двойки партньори, като всяка двойка  споделя обща граница: Португалия-Испания, България-Сърбия, Латвия-Литва, Словения-Италия, Чехия-Австрия. Всички партньори споделят желанието да насърчават трансграничното сътрудничество и социалното сближаване през границите.

Проектът се фокусира върху две основни актуални теми от Европейското пространство – евро-скептицизмът и ксенофобията. Ще бъдат организирани пет общи срещи на партньорите, където ще се разискват тези теми, ще бъдат обменени добри практики.

Донор по проекта: Програма „Европа за гражданите“ 2014-2020,

Направление 2 - Мярка 2.2 „Мрежи от градове“

Проект Nº 612768-CITIZ-1-2019-1-PT-CITIZ-NT

Стойност: 85000,00 евро

Период: 24 месеца

Уеб страница: https://bridgeeu.wordpress.com/ 

Партньори по проекта: https://bridgeeu.wordpress.com/partners/ 

***

Пълна информация относно срещите по проекта е обобщена в прикачените файлове: InfoTemplate  Project Results/Обобщение на резултатите от проекта

Първа партньорска среща се проведе в градовете Вила Нова Де Сервейра, Португалия и Томиньо, Испания - 20 Октомври - 24 Октомври 2021г. - Повече за срещата може да намерите ТУК

Втората партньорска среща се проведе в Правителството на окръг Борсод-Абауж-Земплен, Унгария - гр. Рожнава, Словакия;  - 22 Март до 26 Март 2022г. Повече информация за нея, може да намерите ТУК 

Трета партньорска среща се проведе в градовете Нова Горица (Словения) и Гориция (Италия) 23 Май - 26 Май 2022г. Повече за срещата може да намерите ТУК

Четвърта партньорска среща се проведе в градовете Сливница (България) и Димитровград (Сърбия) 19 Юни - 23 Юни 2022г. Повече за срещата може да намерите ТУК