Петрич

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
ул. "Цар Борис III" №24
гр. Петрич, 2850
Кмет: Димитър Бръчков
Председател на ОбС: Светла Данаилова

За контакт:
Тел.: 0745 69112/69111
Факс: 0745 62090
www.petrich.bg
оa_petrich@mbox.contact.bg

Община Петрич /650,13 кв. км; 61825 ж./ се намира в Югозападна България. Обхваща Петричката котловина, по-големите части /в България/ на планините Огражден и Беласица и югозападните части на Южен Пирин. Част от границите и съвпадат с държавните граници на Република България с Гърция и Македония, а останалите я делят от общините Сандански и Струмяни.