Проект на Сдружението с международно признание – AgriGo4Cities

 

Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ е финансов инструмент за насърчаване и иницииране на проектни идеи свързани с преодоляване на общите предизвикателства и нужди в специфични направления, които да постигнат реална полза за хората и да изградят ефективни връзки между властите и организациите в Дунавския регион.

По случай 30 годишнината от създаването на програмата е публикувано списание с описание на добрите практики и примери през годините. В него проектът AgriGo4Cities е избран като един от добрите примери.

СЮЗО е част от екипът на проекта и като резултат от дейностите му в България успешно се приложиха принципите на концепцията за градско и край-градско земеделие. Създадено е и местно партньорство за ефективно градско и крайградско земеделие в пилотен район Благоевград. Партньорското споразумение обхваща териториалния партньор по проекта (Сдружение на Югозападните общини) и представители на целевите групи, към които е насочен проектът - местните власти/ администрации, уязвими групи (възрастни хора и деца със специални нужди) и други заинтересовани страни.

Повече информация за отличието и самият проект може да откриете на официалната страница на програмата:

http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/5216

Описание за проекта ни и неговите дейности може да разгледате тук:

 http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/3381