Проектът „Компостирай – насочени към природосъобразния начин на живот“ бе представен в гр.Струмица, Македония

На 7/02/2017 (вторник) в бизнес залата на хотел Сириус в гр. Струмица, Македония, водещият партньор по проект „Компостирай – насочени към природосъобразния начин на живот“ проведе първата пресконференция по проекта. Целта ѝ бе да запознае обществеността с целите и задачите, които си е поставил екипа.

Проектът е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество „България  - Македония“ 2014 – 2020г. Целта на проекта е да повиши обществената информираност за опазването на околната среда и природните ресурси, преработвайки органичните отпадъци в органична тор/компост в трансграничния регион.

Водещ партньор е Център за развитие на Югозиточния планов регион в Македония. От българска страна партньор е Сдружение на Югозпадните общини. 

Повече за проекта може да разгледате на: www.composting-home.eu/index.php.bg/bg