Профил на купувача

Известие за възлагане на поръчка за “Доставка на лични предпазни средства, защитно облекло и друго противопожарно оборудване и екипировка”

Известие за възлагане на поръчка за “Доставка на лични предпазни средства, защитно облекло и друго противопожарно оборудване и екипировка” по проект "Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари”, Втора покана за предложения №2014TC16I5CB006, финансирана по Interreg-IPA Програма за Трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония 2014-2020

Референтен номер:  CB006.2.12.122-LP-Equipment

Бенефициент: Сдружение на Югозападните общини

Проект: “Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари”

Код: CB006.2.12.122

Обявлението за възлагане на поръчката е достъпно ТУК: 

ЛОТ № 1: Противопожарно оборудване и лични предпазни средства и облекло

ЛОТ №2: Противопожарно оборудване