Профил на купувача

Тръжна процедура CB006.2.12.122-LP-Equipment

“Доставка на лични предпазни средства, защитно облекло и друго противопожарно оборудване и екипировка” - CB006.2.12.122-LP-Equipment

 

Сдружение на Югозападните общини възнамерява да възложи договор за „Доставка на лични предпазни средства, защитно облекло и друго противопожарно оборудване и екипировка“ в гр. Благоевград, България с финансова помощ от ЕФРР чрез ИНТЕРРЕГ-ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Република Северна Македония, CCI 2014TC16I5CB006 , Бюджетен ред 4: Разходи за външни експертизи и услуги”. Тръжното досие е достъпно на ул. „Тодор Александров“ 23, етаж 3, офис 32, гр. Благоевград, България, на официалния уебсайт на Възложителя - https://www.aswm.net/ , в раздела за търгове на официалния уебсайта на програмата - http://www.ipa-cbc-007.eu/bg/public-tenders  и също така ще бъде публикуван в допълнението към Официалния вестник на ЕС (TED eTendering) и на портала F&T: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Крайният срок за подаване на оферти е 11.05.2022 г., 17:00 часа.

Възможна допълнителна информация или разяснения/въпроси ще бъдат публикувани в TED (eTendering), а също и на портала F&T и Национален вестник в България.

Тръжната документация е на разположение ТУК

Възлагащият орган е органът, отговорен за разясненията във връзка с тръжната процедура.