Профил на купувача

Тръжна процедура „Организация на събития и пътувания“ с референтен номер CB006.2.12.122-LP-Events.

Сдружение на Югозападните Общини открива тръжна процедура „Организация на събития и пътувания“ с референтен номер CB006.2.12.122-LP-Events.

Тръжната процедура е по проект „Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари“ с референтен номер CB006.2.12.122 , финансиран от ИНТЕРРЕГ- ИПП ТГС между Република България и Република Северна Македония 2014-2020 г..

Тръжното досие е на разположение за проверка в офиса на Сдружение на Югозападните Общини в град Благоевград, ул. Тодор Александров № 23, ет. 3, офис 32 и е достъпно на уеб страницата на програмата: http://www.ipa-cbc-007.eu 

Крайният срок за подаване на офертите е 14/06/2021, 17:00 (местно време).

Тръжната документациия е на разположение и ТУК