Профил на купувача

"Изготвяне и отпечатване на информационни материали и дейности свързани с публичността" по проект "Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво" с акроним ACT SOCIAL

Вижте цялата информация за поръчката в АОП

Тип на документа:                                                        Публикувано на: 

Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП                        19.02.2019 

Обява                                                                                    19.02.2019 

Указания                                                                              19.02.2019 

Образци                                                                               19.02.2019

Съобщение                                                                         27.02.2019

Протокол от работата на комисия и оценка       11.03.2019

Договор 1                                                                            23.05.2019

Договор 2                                                                            03.05.2019