Профил на купувача

"Изготвяне и отпечатване на информационни материали и дейности свързани с публичността" по проект "Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво" с акроним ACT SOCIAL - ПРЕКРАТЕНА

Вижте цялата информация за поръчката в АОП

 

Тип на документа:                                                        Публикувано на:

Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП                         18.01.2019

Обява                                                                                     18.01.2019

Указания                                                                               18.01.2019

Образци                                                                                18.01.2019

Въпроси и отговори                                                          22.01.2019

Прекратяване на процедура                                           08.02.2019