Банско

ОБЩИНА БАНСКО
пл. Никола Вапцаров 1
гр. Банско, 2770
Кмет: Стойчо Баненски 
Председател на ОбС: Димитър Русков

За контакт:
Тел.: 0749/ 886 11
Факс: 0749/ 886 33
www.bansko.bg
e-mail: obabansko@bansko.bg 

Община Банско /462 кв. км; 13394 ж./ обхваща най-красивата част от величествената Пирин планина, част от Разложката котловина, от живописния пролом Момина клисура и от Дъбрашкия дял на Родопите. Релефът е от равнинен, в поречията на реките, до хълмист, в планинската и предпланинската част. Климатът е преходно-континентален със средиземноморско влияние, а в по-високите части планински. Лятото е кратко и прохладно, а зимата е снеговита, мека и продължителна. Средните януарски температури са -1,9 °С, снежната покривка в курорта се задържа около 6 месеца в годината, а летните температури са около 25°С.

Природата е най-голямото богатство на община Банско. От 1962 г. най-красивата част на Пирин планина е обявена за Народен парк “Вихрен”. През 1974 г. той е разширен и преименуван в Народен парк “Пирин”. От 1999 г. паркът е прекатегоризиран в Национален парк “Пирин” с площ 40 332 ха.В границите му са включени резерватите “Баюви дупки” – “Джинджирица” и “Юлен”. Тази малка част от рая включва в себе си вековни смърчово-мурови гори, обширни клекови формации, планински поляни и остри зъбери, дълбоки циркуси и изумрудени езера. Заради уникалната си природа Национален парк “Пирин” е признат за обект от световна значимост и от 1983 г. е включен в списъка на Конвенцията на ЮНЕСКО за защита на световното природно наследство.

Общината има 8 населени места с общо население 12 715 жители /15.12.09 г./. В пределите на общината влизат следните населени места: Гостун; Добринище; Кремен; Места; Обидим; Осеново; Филипово.

Град Банско /9 740 жители/ е административен, стопански и културен център на общината. Разположен е на 925 м надморска височина, в югозападната част на Разложката котловина, в подножието на Северен Пирин. Отстои на 150 км от София и Пловдив и на 60 км от Благоевград.