Среща по проекта „POWER – Европейска мрежа на жените-кметове за равни възможности в обществения живот“ по програма Европа за Гражданите.

Кметът на община Гърмен Минка Капитанова и координаторът на Сдружението на югозападните общини Илияна Цветанова присъстваха на среща по проекта „POWER – Европейска мрежа на жените-кметове за равни възможности в обществения живот“ по програма Европа за Гражданите.

Форумът се проведе в град Полина, разположен на красивия италиански остров Сицилия. Участие взеха партньори от Хърватска, Испания, Македония, България и Италия.

 Дамите, учередители на Европейската мрежа на жените кметове за равни възможности, са Минка Капиатнова, Таута Арифи - кмет на община Тетово, Македония, Ени Модрусан - заместник-кмет на община Лабин, Хърватска, Мария дел Пилар Замора Бастанте - кмет на община Сиудад Реал, Испания, и Магда Кулота - кмет на община Полина, Италия.

По време на срещата те подписаха меморандум "POWER – WOMEN NETWORK". Обсъдени бяха европейските и националните политики за равенство на половете в обществения живот.

"Европейска мрежа на жените-кметове за равни възможности в обществения живот – POWER“е финансиран по Програма „Европа за гражданите“ със стартова дата 1 ноември 2014 г. Проектът разглежда въпроса за равните възможности, като се започва от личностите и историите на жените кметове, които ръководят европейски градове.

Проектното предложение включва мрежа от градове, управлявани от жени кметове, като пример за насърчаване на участието на жените в политическия и социален живот.

Чрез споделянето на техните истории и преживявания, жените кметове ще насърчат политическото участие и обсъждането на въпроси, които представляват пречка в днешния живот, например разликата в заплащането между половете, обезценяване на женските професии, съвместяването на семейния и професионалния живот и др.