На свое заседание Управителният съвет на СЮЗО изрази становище за отпадане на забраната за разпореждане със земите

Сдружение на Югозападните общини е за отпадане на мораториума за разпореждане със земите по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Сдружение на Югозападните общини проведе Общо събрание

Сдружението избра и членове на управителните си органи.

Управителният съвет на СЮЗО свиква Общо събрание

Събранието ще се проведе на 26.06.2020 в гр. Благоевград

Проект на Сдружението с международно признание – AgriGo4Cities

Пример за успешен проект на програмата Дунав 2014-2020

Отлага се провеждането на Отчетно-изборно Общо събрание на СЮЗО

Уважаеми дами и господа делегати и заместник делегати в Общото събрание на СЮЗО,

Предизвикателството на Коронавируса

Уважаеми колеги и партньори, Във връзка с обявеното извънредно положение, екипът на СЮЗО предприема мерки за опазване както на собственото здраве, така и това на нашите колеги и партньори. Сдружението ограничава работния процес, като преминава в дистанционен режим на работа,…

Екипът на СЮЗО взе участие в съвместно информационно събитие по проект„Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво”

Екипът на СЮЗО взе участие в съвместно информационно събитие по проект „Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво” по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 в гр. Благоевград, България. В рамките на проект „Дейности…

Екипът на СЮЗО взе участие в Четвърта партньорска среща по проект „Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво”

Екипът на СЮЗО взе участие в Четвърта партньорска среща по проект „Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво” по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 в гр. Благоевград, България. В рамките на проект „Дейности…

НОВ ЧЛЕН НА СЮЗО

Сдружение на Югозападните общини прие община Годеч за свой член. Община Годеч е разположена в Софийска област. Тя включва един град и 19 съставни селища. Населението наброява 5431 житела. Годеч е разположен в долината на р. Нишава между планините Видлич,…

Учебно пътуване по проект на Сдружението на Югозападните общини в Секешфехервар, Унгария

Сдружението на Югозападните общини е партньор по проектаAgriGo4Cities – „Земеделието в градска среда: модели на управление за по-добър институционален капацитет и социално включване", финансиранпопърватапокананаПрограматазатранснационалносътрудничество „Дунав“ 2014-2020. Проектът включва, освен много други инициативи, и обмен на опит и добри практики между…

More...