Новоизбрани членове на ръководните органи на СЮЗО

За мандат от четири години, бяха избрани нови членове на Управителен съвет, Контрольор и Заместник контрольор

Обява за свикване на Общо събрание

Управителният съвет на Сдружение на Югозападните общини свиква Общо събрание

СЮЗО и община Сливница проведоха Кръгла маса за обсъждане на резултатите от проект "Заедно с гражданите и бизнеса градим бъдещето на общината"

Обсъдени бяха добри практики за партньорство между общинските администрации и структурите на гражданското общество и доколко те са приложими в община Сливница

Двудневното обучение на служители на общината, неправителствени организации и представители на бизнеса и гражданската общественост разгледаха и обсъдиха теми като:

СЮЗО в партньорство с община Сливница осъществи обучение по проекта си „"Заедно с гражданите и бизнеса градим бъдещето на общината"

Предстоят обученията по проекта на СЮЗО и община Сливница

"Заедно с гражданите и бизнеса градим бъдещето на общината"

Сдружение на Югозападните общини и община Сливница проведоха Конференция "Заедно с гражданите и бизнеса градим бъдещето на общината"

Събитието се проведе на 22.06.2023 г. в гр. Сливница, като участие взеха повече от тридесет представители на НПО, бизнес организации и социални партньори, действащи на територията на община Сливница.

Конференция по проект: „Заедно с гражданите и бизнеса градим бъдещето на общината“, финансиран по ОП „Добро управление“

Целта на Конференцията е да бъдат представени резултатите от проведените три фокус групи и още

Предстоящо заседание на Общото събрание на СЮЗО

 Управителният съвет на Сдружение на Югозападните общини свиква Общо събрание

More...