На XX Общо събрание СЮЗО избра за председател г-н Атанас Камбитов

Кметът на Благоевград Атанас Камбитов бе преизбран с пълно мнозинство за председател на Сдружението на Югозападните общини.

По време на заседанието на 18.02.2016 за заместник-председател на Сдружението бе утвърдена кандидатурата на Васко Стоилков, кмет на община Сливница. За мястото бе издигната и кандидатурата на председателят на ОбС- Разлог Мария Копанарова, която си направи самоотвод.

По време на заседанието бяха избрани и контрольор и заместник-контрольор на Сдружението, съответно председателят на ОбС - Елин Пелин Николай Плещов и председателят на ОбС - Рила Цветана Шушкова.

Преди да бъдат утвърдени позициите делегатите, присъстващи на срещата, гласуваха и членовете на Управителния съвет, които според Устава са 7 на брой.

За членове на СЮЗО бяха избрани още кметът на Костинброд Трайко Младенов, на Драгоман Андрей Иванов, кметът на Сандански Кирил Котев и на Гърмен Минка Капитанова.

В дневния ред на заседанието бяха включени общо 9 точки. Бе направен отчет на дейността на Сдружението, на контрольора,  както и финансов отчет за 2015 година.

Приета бе и работна програма за настоящата година. Делегатите гласуваха Бюджет за 2016 година на СЮЗО.

В края на заседанието кметът Камбитов постави въпроса свързан с ВиК сектора.

Към този момент Област Благоевград е сред тези, които не могат да се възползват от финансиране по проекти, свързани с подобряването на инфраструктурата, тъй като в четири от общините, ВиК дружествата са общинска собственост.

Подобни проблеми имат и част от останалите области, членуващи в СЮЗО.

Делегатите се обединиха около предложението на д-р Камбитов проблемът да бъде поставен и на Общото събрание на НСОРБ, което ще се проведе на 23 и 24 февруари в София.