Домакин на четвъртата среща по поректа POWER бе община Тетово, Македония

Четвъртата среща по проекта POWER се състоя в Тетово, Македония. Община Тетово беше домакин на събитията от 2-ри Февруари до 5-ти Февруари 2016. Представители на Сдружението на Югозападните общини, както и двама представители на целевата група имаха удоволствието да вземат участие в работните срещи.

Организирани бяха пресконференция и редица събития с представители на целевата група. По покана на кметът на Тетово, Македония г-жа Таута Арифи на пресконференцията в общината присъстваха посланиците на Испания, Италия и България в Македония.

 

В периода на изпълнение по проекта EuroPean NetwOrk of Woman Mayors for Equal OppoRtunities in Citizens' life са предвидини шест работни срещи с целевите аудитори и участници по проекта. Проектът е финансиран по програма Европа за гражданите и се изпълнява за период от  1 Ноември 2014 до 31 Октомври 2016.

Сдружението на Югозападните общини ще бъде домакин на  следващата 5-та работна среща по проекта POWER. Срещата ще се сътои през Юни – от 1-ви до 3-ти Юни 2016.