Учебно пътуване за членовете на Мрежата за социално предприемачество

 В периода от 21 - 24 септември 2014г. ще се проведе учебно пътуване за членовете на Мрежата за социално предприемачество, създадена по проект "Създаване на мрежа на социални предприятия за прилагане на иновативни маркетингови стратегии", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 Целта на дейността е да се обмени опит на място в държавата на партньора – Англия.  Учебното пътуване ще включва посещение на 25 представители на целевите групи. Програмата ще включва срещи с ръководния екип на партньора и с част от членовете на мрежата за социално предприемачество, споделянето на опит, добри практики, посещения на място в социални предприятия.

Като резултат от учебното пътуване се очаква обменен опит и споделени добри практики на място; практическа демонстрация на функционирането на отделни социални предприятия и работата им в мрежа.

Учебното пътуване е част от дейностите по проект „Създаване на мрежа на социални предприятия за прилагане на иновативни маркетингови стратегии“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.