СЮЗО представи постигнатите резултати по проект "Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари”

Със заключителна конференция на 26.01.2023г. в Благоевград приключиха дейностите по проект "Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари”, съфинансиран от ЕС чрез Интеррег ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество Република България – Република Северна Македония 2014 – 2020.

Участие в конференцията взеха проектните партньори, както и представители на общини, служби за пожарна безопасност и защита на населението и доброволни формирования от двете страни в пограничния район. По време на събитието бяха представени постигнатите резултати по проекта и беше дискутирана необходимостта от нормативни промени, регламентиращи защитата при бедствия.

В края на събитието беше подписан и Меморандум за сътрудничество и партньорство, целящ създаване на мрежа за трансгранично партньорство за координация и адекватен отговор на природни и екологични опасности, със специален акцент и фокус върху горските пожари. Първи Меморандума подписаха Сдружение на Югозападните общини и Център за развитие на Югоизточния планов регион на Република Северна Македония. Документът ще бъде качен на уеб страниците на двете организации и към него могат да се присъединяват и нови партньори.