СЮЗО ще проведе финалната конференция по проект „Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари“

Сдружение на Югозападните общини организира финалната конференция по проект "Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари”, съфинансиран от ЕС чрез Интеррег ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество Република България – Република Северна Македония 2014 - 2020 CCI No 2014TC16I5CB006.

Целта на Конференцията е да представим постигнатите резултати по проекта, да дискутираме дали са необходими нормативни промени, регламентиращи защитата при бедствия и да представим и подпишем Меморандум за сътрудничество между членовете на Трансграничната мрежа за превенция и реагиране на природни и екологични опасности. Конференцията ще се проведе на 26 януари 2023 г. /четвъртък/, от 10:30 ч. , в зала „22 Септември“, до сградата на Община Благоевград, гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ №1.