Екипът по проект „Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари“ проведе четвъртата си среща

Проведе се среща на екипа по проект „Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари“ финансиран от програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Северна Македония 2014-2020, финансирана от Европейския съюз със средства по Инструмента за предприсъединителна помощ.

Четвъртата среща се проведе в Република Северна Македония. Домакин на срещата бе проектния партньор – Център за развитие на Югоизточния планов регион в Република Северна Македония. Обсъдени бяха реализираните обучителни модули, както и оценката на участниците взели участие. Проектните партньори съгласуваха предстоящата финална конференция, която ще се проведе на 26 януари 2023 в Република България. СЮЗО като водещ партньор по проекта ще е домакин на последната дейност по проекта. Събитието ще се проведе в гр. Благоевград, зала „22 Септември“ от 10:30 часа.