Гасене на горски пожар, издирване и оказване на помощ на пострадали – практическо обучение 

Завърши третият модул от обучителната програма по проект "Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари”, изпълняван от Сдружение на Югозападните общини в партньорство с Центъра за развитие на Югоизточния регион, Република Северна Македония, съфинансиран от ЕС чрез Интеррег ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество Република България – Република Северна Македония.

   

В продължение на два дни доброволци и професионални пожарникари от пограничния регион надградиха знания и умения. Програмата, която следваше обучителния модул бе изцяло практически насочена. Гл. Инспектор Ралица Тодорова – началник на сектор Доброволни формирования към ГД ПБЗН проведе три ситуации в „реална“ обстановка. С любезното съдействие на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - гр. Банско, участниците се справиха с горски пожар, овладяха разширяване на огъня в гората, и спасиха туристи изгубили се и наранили се по време на разходка.

Чрез симулация на горски пожар, се отработиха заложените в обучителната програма теми като сформиране на щаб и координация при реална ситуация, изграждане на различни видове водопроводни линии, пожарогасене с пожарогасители и вода, издирване на пострадали и оказване на първа помощ на пострадали при пожар. Предстои четвърти модул от обучителната програма, който ще се проведе на 10-11.11.2022 г. в гр. Струмица, Република Северна Македония.