В рамките на два дни, доброволци от Югозападна България и професионални пожарникари от Югоизточната част на Северна Македония бяха на обучение в гр. Банско

 

Успешно премина вторият обучителен модул от предвидените шест от дейностите по проект "Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари”, който е съфинансиран от ЕС чрез Интеррег ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество Република България – Република Северна Македония 2014 - 2020 CCI, който се изпълнява от Сдружение на Югозападните общини в  партньорство с Центъра за развитие на Югоизточния  регион, Република Северна Македония.

СЮЗО, като водещ партньор по проекта, бе домакин на групата от над шейсет участника в гр. Банско. В програмата бе застъпена не само теория, но се осъществиха и доста дейности на терен. Лектор на обучението бе Инспектор Пламен Тодоров, ГД “Пожарна безопасност и защита на населението”, а парамедикът от Доброволното формирование към Община Благоевград – „Георги Измирлиев Македончето, г-н Владимир Филков, завладя участниците с представянето на темата „Оказване на първа долекарска помощ на пострадали при пожар и ПТП“. 

  

Доброволци и професионални пожарникари от пограничния регион надградиха знания и умения и в работа с противопожарни ръчни механизирани инструменти. На терена на РСПБЗН гр. Банско, те имаха възможност да работят с хидравлични инструменти, да симулират оказване на първа долекарска помощ на пострадали при ПТП и да споделят опит помежду си. 

            

Предстоящите обучения по програмата са вече планирани, а темите са още по-интригуващи за участниците от целевите групи.