СЮЗО стартира обучителната програма за общинските доброволни формирования

В рамките на два дни, доброволци от Югозападна България и професионални пожарникари от Югоизточната част на Северна Македония, усвояваха знания и придобиваха умения за справяне с горски пожари.

Участниците бяха над шестдесет, а освен теория, те имаха възможност да участват в практически упражнения, да обменят идеи, добри практики и да споделят своя опит от участие в съвместни акции в пограничния регион.

Обучителната програма продължава със следващите пет модула, в които ще се разгледат теми като изграждане на различни видове маркучи и смукателни линии, използване на лични предпазни средства, гасене на пожари и спасително-възстановителни работи, оказване на първа помощ на пострадали при пожар и др.

Обученията са част от дейностите по проект "Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари”, който е съфинансиран от ЕС чрез Интеррег ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество Република България – Република Северна Македония 2014 - 2020 CCI, който се изпълнява от Сдружение на Югозападните общини в  партньорство с Центъра за развитие на Югоизточния  регион, Република Северна Македония.