Белица

ОБЩИНА БЕЛИЦА
ул. “Георги Андрейчин” № 15
гр. Белица, 2780
Кмет: Радослав Ревански
Председател на ОбС: Ахмед Ахмед

За контакт:
Тел.: 07444 23 23
Факс: 07444 22 77
www.obshtinabelitsa.com
e-mail: obabel_sekr@abv.bg; obelica@abv.bg

Община Белица е една от малките общини в Югозападна България, с площ от 382 кв. км и население 9539 ж. Обхваща части от Велишко-Виденишкия дял на Западните Родопи, долината на река Места и южните разклонения на Източна Рила. Граничи с общините Якоруда, Банско, Разлог, Рила, Самоков и Велинград. Град Белица е закътан в южните склонове на Рила планина, а съставните села са разположени живописно в Родопите.Това предопределя неповторимото многообразие на природата, фолклора и историята на общината.

Релефът е преобладаващо планински и полупланински, а климатът – преходносредиземноморски, с влияние на планинския. Горският фонд заема по-голяма част от територията на общината – 219445 дка иглолистни и широколистни гори, а между тях и по билата на планините – тучни пасища. Част от него формира парков участък “Белица” от Национален парк “Рила”, което я утвърждава като туристически обект и зона за отдих.