СЮЗО и община Сливница проведоха Кръгла маса за обсъждане на резултатите от проект "Заедно с гражданите и бизнеса градим бъдещето на общината"

Обсъдени бяха добри практики за партньорство между общинските администрации и структурите на гражданското общество и доколко те са приложими в община Сливница

Двудневното обучение на служители на общината, неправителствени организации и представители на бизнеса и гражданската общественост разгледаха и обсъдиха теми като:

СЮЗО в партньорство с община Сливница осъществи обучение по проекта си „"Заедно с гражданите и бизнеса градим бъдещето на общината"

Предстоят обученията по проекта на СЮЗО и община Сливница

"Заедно с гражданите и бизнеса градим бъдещето на общината"

Сдружение на Югозападните общини и община Сливница проведоха Конференция "Заедно с гражданите и бизнеса градим бъдещето на общината"

Събитието се проведе на 22.06.2023 г. в гр. Сливница, като участие взеха повече от тридесет представители на НПО, бизнес организации и социални партньори, действащи на територията на община Сливница.

Конференция по проект: „Заедно с гражданите и бизнеса градим бъдещето на общината“, финансиран по ОП „Добро управление“

Целта на Конференцията е да бъдат представени резултатите от проведените три фокус групи и още

Предстоящо заседание на Общото събрание на СЮЗО

 Управителният съвет на Сдружение на Югозападните общини свиква Общо събрание

Проведени фокус групи по проект

Фокус групи по проект „Заедно с гражданите и бизнеса градим бъдещето на общината“ се проведоха на: 28.02.2023 г. бе проведена фокус група с представителите на структурите на гражданското общество. 01.03.2023 г. се проведе фокус група с представители на бизнес структурите…

Станете част от Трансграничната мрежа за превенция и реагиране на природни и екологични опасности

На Финалната конференция проведена от СЮЗО по проект "Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари", изпълнен с подкрепата на програмата за сътрудничество Интеррег ИПП България - Северна Македония 2014-2020, се подписа МЕМОРАНДУМ за създаване на мрежа за трансгранично партньорство за…

More...