Община Кюстендил стана двадесет и шестата община - член на Сдружение на Югозападните общини 

Управителният съвет на Сдружение на Югозападните общини прие единодушно община Кюстендил за член на организацията. Кюстендил е двадесет и шестата община от Югозападна България, която става пълноправен член на СЮЗО. Освен приемането на община Кюстендил, членовете на Управителния съвет взеха…

Новоизбрани членове на ръководните органи на СЮЗО

За мандат от четири години, бяха избрани нови членове на Управителен съвет, Контрольор и Заместник контрольор

Обява за свикване на Общо събрание

Управителният съвет на Сдружение на Югозападните общини свиква Общо събрание

СЮЗО и община Сливница проведоха Кръгла маса за обсъждане на резултатите от проект "Заедно с гражданите и бизнеса градим бъдещето на общината"

Обсъдени бяха добри практики за партньорство между общинските администрации и структурите на гражданското общество и доколко те са приложими в община Сливница

Двудневното обучение на служители на общината, неправителствени организации и представители на бизнеса и гражданската общественост разгледаха и обсъдиха теми като:

СЮЗО в партньорство с община Сливница осъществи обучение по проекта си „"Заедно с гражданите и бизнеса градим бъдещето на общината"

Предстоят обученията по проекта на СЮЗО и община Сливница

"Заедно с гражданите и бизнеса градим бъдещето на общината"

Сдружение на Югозападните общини и община Сливница проведоха Конференция "Заедно с гражданите и бизнеса градим бъдещето на общината"

Събитието се проведе на 22.06.2023 г. в гр. Сливница, като участие взеха повече от тридесет представители на НПО, бизнес организации и социални партньори, действащи на територията на община Сливница.

Конференция по проект: „Заедно с гражданите и бизнеса градим бъдещето на общината“, финансиран по ОП „Добро управление“

Целта на Конференцията е да бъдат представени резултатите от проведените три фокус групи и още

More...