Честит Ден на българската община!

Сдружението на Югозападните общини има удоволствието да Ви поздрави по случай 12 октомври - Деня на българската община. Това е ден, на който можем да се поздравим с постигнатото и да си пожелаем нещо за бъдещето.

Приемете нашата най-искрена благодарност за това, че във Ваше лице имаме не само надеждни партньори в процеса на изграждане на децентрализирано и компетентно местно самоуправление, но и уважавани колеги и приятели, с които можем да споделяме своите стремежи, идеи и успехи.

Надяваме се заедно да продължим успешно да работим за реализиране на нови и ефективни управленски подходи, да подобряваме предлагането на услуги за гражданите, да стимулираме новаторството в местното самоуправление, усъвършенстването на законодателната среда и гражданското участие.

Пожелаваме Ви от все сърце да бъдете здрави и успешни!

Честит празник!