Втора работна среща по проект POWER

Представители на Сдружение на Югозападните общини взеха участие във втората работна среща по проект "EuroPean NetwOrk of Woman Mayor's for Equal OppoRtunities in Citizens'Life - POWER", финансиран по програма Европа за гражданите.

Събитието се състоя в гр. Сиудад Реал, Испания, от 16-ти до 18-ти март 2015г. Двама представители на сдружението, както и един представител на целевата група участваха в събитието. По време на срещата се обмени опит и добри практики от представители на общината-домакин и представители на партньорските организации. Фокусът на събитието беше върху ролята на жените в политическия живот в Испания и Европейския съюз и ситуацията на жените на ръководни постове в бизнеса и социалната среда. По темите бяха проведени кръгли маси, презентации и дискусии.

Следващата среща по проекта ще се състои в гр. Лабин, Хърватия.