СДРУЖЕНИЕ НА ЮГОЗАПАДНИТЕ ОБЩИНИ КАТЕГОРИЧНО ПОДКРЕПЯ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ВТОРА КАБИНКОВА ВЪЖЕНА ЛИНИЯ В СКИ ЗОНА БАНСКО

В свое писмо до отговорните институции, Управителният съвет на Сдружение на Югозападните общини категорично заявява своята подкрепа за изграждане на втора кабинкова въжена линия в съществуващата ски-зона Банско, както и за нейното уплътняване. 
В писмото се изразява позиция, че развитието на планинските територии следва да отговаря на съвременните изисквания за използването им в услуга на хората, като естествено място за отдих, спорт и рекреация, в съответствие с екологичните норми за опазване на околната среда.
Декларира се, че България трябва да се възползва от потенциала, който има за развитие на планински туризъм и в частност на скитуризма, за да се подобрят позициите на страната ни на европейския туристически пазар. Управителният съвет на СЮЗО се аргументира чрез статистически данни, според които зимният туризъм привлича по-висок клас туристи и генерира четири пъти повече средства в сравнение с летния.
В заключение се подчертава, че развитието на Банско като курорт е важно за целия Югозападен регион на България с оглед на развитието на пазара на труда, на пазара на услуги и развитието на хранително-вкусовата промишленост и търговията.