Община Кюстендил стана двадесет и шестата община - член на Сдружение на Югозападните общини 

Управителният съвет на Сдружение на Югозападните общини прие единодушно община Кюстендил за член на организацията.

Кюстендил е двадесет и шестата община от Югозападна България, която става пълноправен член на СЮЗО.

Освен приемането на община Кюстендил, членовете на Управителния съвет взеха решения за участие на СЮЗО в четвърта покана за набиране на проектни предложения на Програма за междурегионално сътрудничество „Евро-Средиземноморски басейн (EURO-MED)“ 2021 – 2027 и по Програма ИНТЕРРЕГ VI-С Европа 2021-2027.

Обсъдени бяха и актуални за общините теми, свързани с размера и събираемостта на местните данъци и такси; отношенията на общините с електроразпределителните дружества; предстоящи възможности за финансиране; налагани финансови корекции и др.