СЮЗО подготвя втория обучителен модул за общинските доброволни формирования

Модулите с обучения са част от дейностите по проект „Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари“ 

В рамките на два дни, доброволци от Югозападна България и професионални пожарникари от Югоизточната част на Северна Македония, ще се подготвят не само теоретично, но и практически. Участниците ще имат възможността да използват базата на РСПБЗН Банско. 

Обучителната програма ще включва теми, касаещи оказване на първа долекарска помощ – с теория и практика на терен; работа с противопожарни ръчни механизирани инструменти; извършване на  пожарогасителни действия при възпламеняване на моторно превозно средство – практическо обучение. 

Обучителната програма ще бъде продължена с още четири модула: 

03 - 04.11.2022 г. – Трети обучителен модул, България;

10 - 11.11.2022 г. – Четвърти обучителен модул, Северна Македония;

24 - 25.11.2022 г. – Пети обучителен модул, Северна Македония;

28 - 29.11.2022 г. – Шести обучителен модул, Северна Македония.

Обученията са част от дейностите по проект "Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари”, който е съфинансиран от ЕС чрез Интеррег ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество Република България – Република Северна Македония 2014 - 2020 CCI, който се изпълнява от Сдружение на Югозападните общини в  партньорство с Центъра за развитие на Югоизточния  регион, Република Северна Македония.