Трета партньорска среща на екипа по проект „Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари“ в гр. Сандански

Екипът на проект „Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари“ съфинансиран от ЕС чрез ИНТЕРЕГ – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество Р. България – Р. Северна Македония проведе третата си партньорска среща в гр. Сандански.

 

Проектните партньори обсъдиха и определиха следващите стъпки по проектните дейности -активните и в процес на изпълнение информационна кампания за насърчаване на доброволчеството и тази за предотвратяване на горски пожари. Обсъди се и провеждането на специализирано обучение на представители на общинските териториални противопожарни единици и доброволни формирования - членове на трансграничната мрежа за превенция и реагиране на природни и екологични опасности (3 обучения в МК и 3 обучения в БГ). Коментира се  доставката на лични предпазни средства, защитно облекло и друго противопожарно оборудване и екипировка.