Социалните, културни, екологични и граждански дейности – акцент в успешна европейска партньорска среща на СЮЗО 

Успешно приключи партньорската среща по проект „Изграждане на партньорства за демократична Европа - BRIDGE”, финансиран по Програма „Европа за гражданите“, на която Сдружение на Югозападните общини беше домакин. 

Основната цел на този проект е да насърчава трансграничното социално сближаване и да популяризира добри трансгранични практики. Всяка участваща организация трябва да подготви представяне на ефективни трансгранични практики в различни направления, които да споделя с други партньори по време на пет планирани партньорски срещи.

Партньорството BRIDGE се състои от организации, които принадлежат към две различни държави, но които се намират на границата една с друга. За проекта това са градовете Вила Нова де Сервейра, Португалия – Томиньо, Испания; Сдружение на Югозападните Общини, България – Димитровград, Сърбия; Нова Горица, Словения и Гориция, Италия; Правителството на окръг Борсод-Абауж-Земплен, Унгария - Рожнава, Словакия; Паневежио, Литва – Даугавпилс, Латвия; неправителствени организации от Италия и Кипър.

По време на своята 24-месечна продължителност, Проектът предвижда пет различни партньорски събития на местата, избрани по време на фазата на проектиране, като фокусът всеки път е различен.

Четвъртото и предпоследно събитие се проведе от 19 до 23 юни в България и Сърбия, като СЮЗО, общините – членове и партньорите представиха успешни проекти и добри практики в областта на социалните, културни, екологични и граждански дейности.

В подготвителна фаза са проектни идеи за разширяване и надграждане на съществуващите партньорства.