На Общо събрание СЮЗО избра ново ръководство

На свое заседание, Общото събрание на Сдружение на Югозападните общини избра ново ръководство. 

В състава на Управителния съвет влизат Атанас Стоянов - кмет на община Санднаски, който беше избран за Председател, Васко Стоилков - кмет на община Сливница, който беше избран за Заместник председател и членове - Илко Стоянов - кмет на община Благоевград, Иван Кадев - кмет на община Банско, Емил Илиев - кмет на община Струмяни, Ангел Жиланов - кмет на община Горна Малина, Трайко Младенов - кмет на община Костинброд.

За Контрольор бе избран Николай Плещов - Председател на Общински съвет - Елин Пелин, а за Заместник контрольор Георги Тренчев - Председател на Общински съвет - Петрич.

На общото събрание присъстваха представители на местната власт от Югозападния регион. Бяха дискутирани и приети отчета за дейността и финансовия отчет за изминалата година и приеха бюджета и работната програма на организацията за текущата година.