СЮЗО инициира създаване на мрежа за превенция и реагиране на природни и екологични опасности

Представителите на общините  - членове на СЮЗО, териториални противопожарни единици и доброволни формирования от трансграничния регион между Югозападна България и Югоизточна Македония, взеха участие в работна среща за създаване на трансгранична мрежа за превенция и реагиране на природни и екологични опасности.

Работната среща се проведе на 26/11 и 27/11 в град Струмица, Република Северна Македония, тя е част от дейностите по проект „Трансгранична мрежа за борба с горските пожари“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Интеррег ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество Република България – Република Северна Македония.  

В рамките на новосъздадената мрежа ще се проведат шест първоначални и последващи специализирани обучения, включващи освен теоретична подготовка и работа  „на терен“. 

На всички общински териториални противопожарни единици и доброволни формирования ще се предоставят лични предпазни средства, защитно облекло и друго противопожарно оборудване и екипировка.

                

Предстои провеждането на две мащабни информационни кампании. Едната ще бъде за насърчаване на доброволчеството, а другата – за превенция на риска и предотвратяване на горски пожари. Дейностите ще се реализират в 26 общини в трансграничния регион.