Сдружение на Югозападните общини възнамерява да възложи договор за доставка на

 

“Доставка на лични предпазни средства, защитно облекло и друго противопожарно оборудване и екипировка” - CB006.2.12.122-LP-Equipment

Сдружение на Югозападните общини възнамерява да възложи договор за доставка на лични предпазни средства, защитно облекло и друго противопожарно оборудване и екипировка в гр. Благоевград, България с финансова помощ от ЕФРР чрез ИНТЕРРЕГ-ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Република Северна Македония, CCI 2014TC16I5CB006 , Бюджетен ред 4: Разходи за външни експертизи и услуги”. Тръжното досие е достъпно на ул. „Тодор Александров“ 23, етаж 3, офис 32, гр. Благоевград, България, на официалния уебсайт на Възложителя - http://aswm.net/index.php/bg/buyer-profile/item/213-equipment-dossier-bg , в раздела за търгове на официалния уебсайта на програмата - http://www.ipa-cbc-007.eu/bg/public-tenders  и също така ще бъде публикуван в допълнението към Официалния вестник на ЕС (TED eTendering) и на портала F&T: https://etendering.ted.europa.eu/general/page.html?name=home   и https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home  .

Крайният срок за подаване на оферти е 31.12.2021 г., 17:00 часа. .

Цялата процедура и досие може да разгледате ТУК