СЮЗО представи резултатите от проучване на потенциала за компостиране в Югозападните общини

 

Сдружението на Югозападните общини проведе работна среща на 30-ти ноември и на 1-ви декември 2017г. по проект „Компостирай – насочени към природосъобразния начин на живот“. Активно участие взеха общински служители от двадесет и седемте целеви общини от Югозападна България и Югоизточна Македония.Двудневната работна среща бе разделена условно на четири панела. В първия панел бе разгледан детайлно потенциала за компостиране на национално, регионално и местно ниво, като особено внимание бе обърнато на целевите общини. Във втория панел се обърна внимание на анализа разходи – ползи при подготовка на проекти на общинско ниво, като участниците проведоха практически обучения с български и македонски експерти и разработиха конкретни примери от общините. В третия модул беше представено социологическо проучване сред населението в трансграничен регион на Югозападна България, относно социалните нагласи на респондентите и финансовите ползи от процеса компостиране. В четвъртия модул беше представено същото проучване, но за общините от Югозизточна Македония.

Повече информация за проекта и за предстоящите дейности можете да намерите в интернет на адрес: www.composting-home.eu