Работно посещение на социални градини в Банска Бистрица, Словакия - AgriGo4Cities

Втората работна среща и проучвателно обучение се проведе по проект „AgriGo4Cities - Земеделието в градска среда: модели на управление за по-добър институционален капацитет и социално включване”.

Представители на СЮЗО и останалите партньори разгледаха добри практики за социални градини в гр. Банска Бистрица, Словакия от 12/06 до 15/06. Домакинът бе избрал да представи три социални градини, една от които разположена в центъра на града – Център за алтернативна култура:

 

Центърът предлага сцена за театрални и друг вид арт изпълнения, където много често се изявяват деца в неравностойно състояние и степен на инвалидност. В отворената част гостуват музикални групи, деца от съседната сграда, където се помещава частна детска градина и основно училище, посещават, за да се възползват от допира с природата и имат собствени лехи, за които да се грижат.

Екипът на проекта AgriGo4Cities също остави свой отепечатък със засаждането на билки в градината.                 

Друг пример за социална градина бе в близост до жилищен комплекс, където междублоковото пространство се е превърнало в истинска зеленчукова градина, за която се грижат живущите наоколо. Всеки гражданин може да обгрижва своя лехичка, като условието е всяка година да се редува с друг съсед. Създадена е и малка детска площадка, изградена изцяло от естествени материали, които са намерени на терена. Всеки може да засажда каквото и когато прецени в частта с детската площадка – овошки, цветя, а в наи-отдалечения край на градината се провеждат часове по йога.

 

На работната среща междуводещия партньор представи обобщените данни от попълнения въпросник относно състоянието на градското земеделие при пилотните партньори – Общинска част 9 на община Прага (Чехия), Община Благоевград (България), Община Шекесфехервар (Унгария), Община Васлиу(Румъния), Община Велене (Словения), Община Улчин (Хърватска).

Обобщените резултати показаха, че Община Велене е единственият пилотен район с документ, специално насочен към градското земеделие. Документ, озаглавен "Наредба за наемането на градини", регламентира процедурите за разпределение на общинските градини, както и правата и задълженията на наемателите и на наемодателя – община Велене. Той определя общите условия, на които трябва да отговарят наемателите - критериите за възлагане, но също и разпределението на парцелите, задълженията на наемателите и на наемодателя, както и надзора на изпълнението на правилата. Приоритет се дава на хора с нисък икономически статус и увреждания.

Общината в Улцин няма стратегически или законодателни документи, пряко свързани с градското земеделие, докато общинска част 9 на Община Прага разполага са с  "Пространствен план", очертаващ  национално равнище на собственост и видове земя. Това е и единственият релевантен документ за полагане на грижи и определяне на правила за зелени площи и застроени земи. По същия начин община Васлиу идентифицира три общи документа за планиране, които са подходящи за насочване на инфраструктурната модернизация и развитие на комуналните услуги (вода, газ, електричество и др.) в районите, определени като подходящи за потенциални парцели за градско земеделие.

Обсъдена и конкретизирана бе работната програма за предстоящия семинара в Мюбхен,Германия, който ще се проведе през ноември 2017г..

Семинарът ще е обучителен за представители на целевите групи, а това са представители на управляващи местни органи, административни служители, представители на маргиналзираните целеви групи, както и представители на неправителствени организации, сдружения и асоциации насочени към градското земеделие.

СЮЗО е териториален партньор в проекта, който ще е домакин  на пилотната дейност за начина на прилагане и участие на метода за градско и край-градско земеделие, като целева група е община Благоевград и нейните местни производители над 65г. и хора с увреждания.