Екипът на AgriGo4Cities се срещна в Словения

Първата среща по проекта "AgriGo4Cities - Земеделието в градска среда: модели на управление за по-добър институционален капацитет и социално включване" се проведе в Словения.

Проектът с акроним „AgriGo4Cities” е разработен по програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ и по-точно в приоритетна ос 4 –„ Добре управляван Дунавски регион“. Целта на проектните предложения в тази ос е да подкрепят изпълнението на Стратегията на ЕС за Дунавски регион и усъвършенстват правната и политическата рамка за справяне с основните предизвикателства пред обществото: политики на пазара на труда, образователни системи, демографски промени и др.

Домакин на първата среща бе община Велене, Словения. В продължение на два работни дни (14 и 15 февруари 2017) бяха разпределени и обсъдени дейностите по проекта. Официален гост бе г-н Йоханес Габриел, представляващ управляващия орган на програма "Дунав" 2014-2020.

СЮЗО е партньор по проекта, който е с продължителност от 30 месеца (януари 2017 - юни 2019).