Костинброд

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
ул. "Охрид" № 1
гр. Костинброд 2230
Кмет: Трайко Младенов
Председател на ОбС: Атанас Тенев

За контакт:
Тел.: 0721 68 722, 68 723, 66 661
Факс: 0721 68 777
www.kostinbrod.bg
kostinbrod.bg@gmail.com

Община Костинброд е разположена на северозапад от София, в непосредствена близост до столицата. На югоизток граничи със Столичната община, на юг – с общ. Божурище, на запад – с общини Сливница и Драгоман, на северозапад – с община Годеч и на североизток – с община Своге.

Общината има 14 населени места с общо население от 17 846 жители (към 01.02.2011)