ОБЩИНА ГОДЕЧ
пл. Свобода №1; гр. Годеч, 2240
Кмет: Радослав Асенов
Председател на ОбС: Мария Владимирова
За контакт:
Тел.: 07292 23 00 Факс: 07292 35 13,

www.godech.bg
obshtina_godech@abv.bg

Община Годеч е разположена в северозападната част на Софийското поле и е част от района на Софийска област.
На север се издига Берковският дял на Стара планина с връх Ком (2016 м), на юг е разположена Чепън планина с най-висок връх Петров кръст (1206 м), а на изток са крайните издънки на Мала планина.
Западната граница е със Сърбия и Черна гора.

В административно отношение Годеч граничи със следните общини: на юг - с Драгоман, на север - с Берковица и Вършец, и на изток - със Своге и Костинброд.

Общата територия на община Годеч е 374000 дка, разпределени по следния начин: 51.8% - земеделски земи; 42.3% - горска територия; 2.6% - населени места; 0.3% - водни площи; 2.6% - територии за добив на полезни изкопаеми; 0.5% - транспортни пътища.
Административен център на общината е град Годеч, чиято централна част е разположена на двата бряга на река Нишава. Средната му надморска височина е 700 м.