Съдействие за развитие на демократично и ефективно местно самоуправление в Югозападните общини - продължение

Целта на този проект е Сдружението на Югозападните общини да падпомогне процеса на развитие на демократично и ефективно местно самоуправление в общините от Югозападна България. Тази цел ще се постигне чрез прилагане на поредица от дейности, водещи…

Институционално и организационно укрепване на РСО Югозападна България

Донор на проекта: Американска агенция за международно развитие чрез Фондация за реформа в местното самоуправление Стойност: 27 330 лв. Период: 12.2001 - 12.2002