Трекляно

ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО
П.к. 2557
с.Трекляно
Кмет: Радко Петрунов
Председател на ОбС: Ташко Ташев
За контакт:
Тел.: 07927 63 37
Факс: 079276 222
www.trekliano.eu
obshtina_treklyano@abv.bg

Община Трекляно се намира в Западна България и е една от съставните общини на област Кюстендил.

Общината е разположена в най-северозападната част на Област Кюстендил. С площта си от 237,600 km2 заема 5-то място сред 9-те общини в областта, което съставлява 7,79% от територията на областта. Границите ѝ са следните: на север – Община Трън, Област Перник; на изток – Община Земен, Област Перник; на юг – Община Кюстендил; на запад – Република Сърбия.

Общината има 19 населени места с общо население 629 души (към 01.02.2011). Тя е най-малката по население община в България.