Своге

ОБЩИНА СВОГЕ ул.“Ал.Стамболийски“ № 7 гр. Своге, 2260 Кмет: Емил Иванов
Председател на ОбС: Веселин Запрянов
За контакт:
Тел.: 0726 220 59 Факс: 0726 225 39
www.svoge.bg 
kmet@svoge.bg 

Община Своге заема площ от 866 кв.км и е една от най-големите по територия в Република България. Намира се на около 40 км северно от столицата София, в Западния дял на Стара планина. Община Своге се състои от 1 административен център – град Своге и още 37 селища. Границите ѝ са следните: на изток – Община Ботевград; на юг – Столична община, Област София; на югозапад – Община Костинброд; на запад – Община Годеч; на север – Община Вършец, Област Монтана; на североизток – Община Враца и Община Мездра, Област Враца.