Струмяни

ОБЩИНА СТРУМЯНИ
пл. “7-ми Април” №1
с. Струмяни, 2825
Кмет: Емил Илиев
Председател на ОбС: Севдалина Траянова


За контакт:
Тел.: 07434 31 08
Факс: 07434 31 05
www.strumyani.org 
kmet@strumyani.egov.bg 

Община Струмяни /366 кв. км; 6564 ж./ обхваща части от поречието на Средна Струма, западните склонове на Пирин и източните склонове на Малешевска планина. В състава и влизат 21 населени места. От тях единствено с. Илинденци е разположено в пазвите на Пирин. Границите ѝ са следните: на север – с община Кресна; на югоизток – с Община Сандански; на юг – с Община Петрич; на запад – с Република Македония.